خدمات مجتمع چاپ دیجیتال فکرفردا

چاپ افست

افست نوعی از چاپ است که امروزه به طور بسیار گسترده برای چاپ انواع:

  • کتاب
  • مجله
  • کاتالوگ
  • بروشور
  • پوستر
  • فولدر
  • ست اداری
  • کارت ویزیت

به کار می رود.

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
سلفون براق ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
لمینیت برجسته بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۵۰/۰۰۰
لمینیت براق بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۴۷۰/۰۰۰
 لمینیت مات بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۹۶۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یووی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)سلفون براق یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۷۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
  گلاسه UV ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۶۱۰/۰۰۰ ۵۱۰/۰۰۰
 دورو ۴ روز کاری ۸۱۰/۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۸۷۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ۲/۳۶۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۶۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۳۸۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۵/۵۲۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۹۱۰/۰۰۰ ۴/۵۸۰/۰۰۰ ۳/۸۲۰/۰۰۰ ۹/۱۶۰/۰۰۰ ۷/۶۴۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۹۷۰/۰۰۰ ۲/۴۸۰/۰۰۰ ۵/۹۴۰/۰۰۰ ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۱۱/۸۸۰/۰۰۰ ۹/۹۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۳۲۰/۰۰۰ ۲/۷۷۰/۰۰۰ ۶/۶۴۰/۰۰۰ ۵/۵۴۰/۰۰۰ ۱۳/۲۸۰/۰۰۰ ۱۱/۰۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۳۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۲۷۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۶/۵۴۰/۰۰۰ ۵/۴۴۰/۰۰۰ ۱۳/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰/۸۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۶۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۴۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۶۸۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۳۸۰/۰۰۰ ۳/۶۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۱۳۰/۰۰۰ ۱/۷۸۰/۰۰۰
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۹۴۰/۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لمینیت براق طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
لمینیت مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۵/۷۵۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰
لمینیت برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۸۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۲/۴۷۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۴۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۳۹۰/۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۹۰۰/۰۰۰
قالب دلخواه (۶*۹) یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پایه کارت ویزیت(محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
گلاسه یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۴۸۰/۰۰۰ ۳۹۵/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
سلفون براق ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۴۹۰/۰۰۰ ۴۱۰/۰۰۰
دو رو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۴۹۰/۰۰۰ ۴۱۰/۰۰۰
دو رو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
کتان  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۵۶۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
لمینیت براق  ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۸۹۰/۰۰۰ ۱/۵۷۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۹۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۹۹۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۸۰/۰۰۰
قالب دلخواه (۷*۹٫۶) دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
لمینیت مات ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۴۷۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۸۰/۰۰۰
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۶۸۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۲۹۰/۰۰۰ ۴/۴۱۰/۰۰۰
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۲/۴۶۰/۰۰۰
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۷۱۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۴۸۰/۰۰۰ ۳۹۵/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۴۹۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۳۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۴۹۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۲۵/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
لمینیت مات

(فوری) 

  ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۶۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۱۵/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۶۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۶۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۶۵/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۱۵/۰۰۰
گلاسه No UV

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۲۰/۰۰۰ ۳۳۵/۰۰۰
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۲۵/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده)
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۳۵ گرم A3  دو رو ۱۰۰۰ ۵ روز کاری ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۱۰۰/۰۰۰
A4 ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰
A4 ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

پاکت نامه و سی دی – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد CD ملخی A5 A4 A3 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۸/۸۰۰/۰۰۰ ۷/۳۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۵۰۰۰ ۶/۲۵۰/۰۰۰ ۵/۲۲۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۶۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۸/۹۵۰/۰۰۰ ۷/۴۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۴۵۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲۷/۳۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۳/۸۵/۰۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ ۱۲/۵۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
مقوا
۱۴۰گرم کارتی
۱۰۰۰ ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۲۵۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰   ۱۵ روزکاری
۲۰۰۰ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰   ۱۵ روزکاری
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ست اداری اختصاصی – چهار رنگ
عنوان سربرگ A6 سربرگ A5 سربرگ A4 پاکت ملخی پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 ست اداری ۱ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری
ست اداری ۲ ۳۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری
ست اداری ۳ ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری

 

تراکت – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۴۶۰/۰۰۰ ۳۸۵/۰۰۰ ۹۲۰/۰۰۰ ۷۷۰/۰۰۰ ۱/۸۴۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰ ۶۱۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰ ۲/۴۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۳۸۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۵/۵۲۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۰۹۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۸/۳۶۰/۰۰۰ ۶/۹۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۶۸۵/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۱/۱۴۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰ ۲/۲۸۰/۰۰۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰ ۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۷۲۰/۰۰۰ ۳/۹۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰ ۱/۵۷۰/۰۰۰ ۱/۳۱۰/۰۰۰ ۳/۱۴۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۶/۲۸۰/۰۰۰ ۵/۲۴۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۳۶۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۷۲۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۲/۲۷۰/۰۰۰ ۵/۴۴۰/۰۰۰ ۴/۵۴۰/۰۰۰ ۱۰/۸۸۰/۰۰۰ ۹/۰۸۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۵۸۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۲۰/۰۰۰ ۱/۰۷۰/۰۰۰ ۸۹۰/۰۰۰ ۲/۱۴۰/۰۰۰ ۱/۷۸۰/۰۰۰ ۴/۲۸۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۶۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۴۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۹۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۷۸۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۷/۵۶۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۲۰/۰۰۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۹۲۵/۰۰۰ ۷۷۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۱/۴۳۰/۰۰۰ ۱/۱۹۰/۰۰۰ ۲/۸۶۰/۰۰۰ ۲/۳۸۰/۰۰۰ ۵/۷۲۰/۰۰۰ ۴/۷۶۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۸۷۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۴۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۴۸۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۳۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۶۰/۰۰۰ ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۳۲۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۶۴۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۷/۲۸۰/۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو ۲۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۳۶۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۷۲۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۴۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۹۶۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۹۲۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۳/۴۲۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۶/۸۴۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۸۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۱/۸۹۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰ ۳/۷۸۰/۰۰۰ ۳/۱۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۱/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۲/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۵۲۰/۰۰۰ ۳/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۰۴۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۲۶۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۶/۵۲۰/۰۰۰ ۵/۴۴۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۰۸۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ساک خرید ۴ رنگ [محصول جدید]              Shopping Bag
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۱
یک تکه

ارتفاع ۳۸

عرض ۲۴

عطف ۹/۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۲
یک تکه

ارتفاع ۲۶

عرض ۱۶/۵

عطف ۷

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۳
یک تکه

ارتفاع ۲۳

عرض ۲۳

عطف ۹

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۴
یک تکه

ارتفاع ۲۰

عرض ۲۰

عطف ۸

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۵
دو تکه

ارتفاع ۳۵

عرض ۵۰

عطف ۱۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۶
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۵

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۷
دو تکه

ارتفاع ۴۵

عرض ۳۰

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۸
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۰

عطف ۱۰

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۹
دو تکه

ارتفاع ۲۴

عرض ۳۴

عطف ۱۱

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری
در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه میگردد (بجر کد ۹)
برای یووی موضعی مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ريال بابت فیلم یووی و به ازای فرم های ۱۰۰۰ عددی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ عددی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ عددی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه می گردد.
جهت دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

 

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.