خدمات مجتمع چاپ دیجیتال فکرفردا

چاپ افست

افست نوعی از چاپ است که امروزه به طور بسیار گسترده برای چاپ انواع:

  • کتاب
  • مجله
  • کاتالوگ
  • بروشور
  • پوستر
  • فولدر
  • ست اداری
  • کارت ویزیت

به کار می رود.

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
  گلاسه UV ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
سلفون براق ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لمینیت برجسته بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۲۰/۰۰۰
لمینیت براق بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۹۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰
 لمینیت مات بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یووی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۷۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)
سلفون براق
یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۱/۹۷۰/۰۰۰ ۱/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۲۹۰/۰۰۰ ۱۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۷/۴۵۰/۰۰۰ ۶/۲۱۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۹۶۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۳۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۹۸۰/۰۰۰ ۴/۱۵۰/۰۰۰ ۹/۹۶۰/۰۰۰ ۸/۳۰۰/۰۰۰ ۱۹/۹۲۰/۰۰۰ ۱۶/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو
۱۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۸۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۴۷۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۴۰/۰۰۰ ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱۷/۸۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده) فوری
مدیا ابعاد یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار قیمت آنلاین
گلاسه ۱۳۵ گرم A3 دو رو ۱۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰
A4 ۵ روز کاری ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
A4 ۵ روز کاری ۹/۹۵۰/۰۰۰ ۸/۳۰۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۹۰۰/۰۰۰
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لمینیت براق طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۰۵۰/۰۰۰
لمینیت مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰
لمینیت برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۴۷۰/۰۰۰ ۲/۰۶۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۷۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۷۰/۰۰۰
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو/دورو تعداد مدت تحویل قیمت خریدهمکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پایه کارت ویزیت (محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
گلاسه یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۲۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
سلفون براق ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۲۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۷۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۲۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۷۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰
کتان امباس  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۱۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
کتان آلمان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰
سوسماری ویزیتی یک رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
طرح چرم ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۷۶۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰
لمینیت براق
 ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰
 بزرگ ۵٫۸۵*۹ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
 بزرگ ۶*۹ new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
 بزرگ۶*۹ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰
دایره دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰
لمینیت مات ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۲۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۲۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۵۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۷۰/۰۰۰
قالب دلخواه لمینیت براق (۷*۹٫۶) دو رو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
لیبل یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
آهنربایی ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
لمینیت مات

(فوری) 

ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
گلاسه

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۰۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۸۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۶۰/۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰
لیبل (برچسب)(فوری)  ویزیتی (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰

 

بروشورهای تا خورده     محصول جدید
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۳۵ گرم
۳ لَت (تا خورده)
A3  دو رو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ ۹/۶۵۰/۰۰۰
A4 ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
A3 دو رو ۲۰۰۰ ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ ۱۴/۹۰۰/۰۰۰
A4 ۹/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم
تک لَت
۹٫۷*۱۹٫۹ یک رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰
دو رو ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم
۲ لَت (تا خورده)
۱۹٫۴*۱۹٫۹ یک رو ۱۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۵/۷۵۰/۰۰۰
دو رو ۷/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۴۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل بروشورهای گلاسه ۱۳۵ گرم: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.
ابعاد فایل بروشورهای گلاسه ۱۷۰ گرم:تک لت(۱۹٫۹*۹٫۷)  ۲ لت( ۱۹٫۹*۱۹٫۴)

 

 

پاکت نامه چهار رنگ
جنس سفارش تعداد ملخی A5 A4 مدت تحویل
همکار(ريال) آنلاین (ريال) همکار(ريال) آنلاین (ريال) همکار(ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۲۳۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۲۵۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۵۵۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۵۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۹۵۰/۰۰۰ ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ ۲۶/۸۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۸۷۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۵۰/۰۰۰ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۶/۷۷۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۸۸۰/۰۰۰ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۳۶۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۵۰/۰۰۰ ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ ۱۷/۳۹۰/۰۰۰ ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ ۳۳/۷۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۷/۳۰۰/۰۰۰ ۶/۱۲۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۱۴۰ گرم کارتی
(محصول جدید)
۱۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴/۷۸۰/۰۰۰ ۱۵ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۵/۸۷۰/۰۰۰ ۱۳/۲۳۰/۰۰۰ ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ ۱۵ روز کاری
تحریر ایرانی
۸۰ گرم
(محصول جدید)
۱۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۷/۳۰۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۲۰۰۰ ۴/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۷۰/۰۰۰ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۳۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۸/۴۷۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۸۷۰/۰۰۰ ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
کرافت ۸۰ گرم
(محصول جدید)
۱۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۸۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۲۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۷۸۰/۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲/۵۸۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت کرافت (۴ رنگ)      محصول جدید
عنوان ابعاد یکرو /دو رو A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ یکرو ۶۱۰/۰۰۰ ۵۱۰/۰۰۰ ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۲/۴۴۰/۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
دو رو ۸۷۰/۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۱/۴۴۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰
۲۰۰۰ یکرو ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۶۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۲۰/۰۰۰
دو رو ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰
۵۰۰۰ یکرو ۲/۰۶۰/۰۰۰ ۱/۷۲۰/۰۰۰ ۴/۱۲۰/۰۰۰ ۳/۴۴۰/۰۰۰ ۸/۲۴۰/۰۰۰ ۶/۸۸۰/۰۰۰
دو رو ۲/۳۸۰/۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۴/۷۶۰/۰۰۰ ۳/۹۶۰/۰۰۰ ۹/۵۲۰/۰۰۰ ۷/۹۲۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۶۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۸۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۹۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۶۷۰/۰۰۰ ۳/۰۶۰/۰۰۰ ۷/۳۴۰/۰۰۰ ۶/۱۲۰/۰۰۰ ۱۴/۶۸۰/۰۰۰ ۱۲/۲۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۱/۲۱۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۲۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۴۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۹/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۸۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۶۰/۰۰۰ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰ ۱/۶۴۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۲۸۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۲۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۴۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۸۱۰/۰۰۰ ۴/۳۴۰/۰۰۰ ۳/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۶۸۰/۰۰۰ ۷/۲۴۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲/۴۸۰/۰۰۰ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۹۵۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو
۱۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۴۲۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۶/۸۴۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۸۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰ ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو
۲۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۹۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو
۲۰۰۰ ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۴/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۹/۸۰۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۰۴۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت ایرانی- چهار رنگ  محصول جدید
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
تحریر ۸۰ گرم یکرو
کاغذ ایرانی
۱۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم دو رو
کاغذ ایرانی
۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۹۲۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰ ۱/۸۴۰/۰۰۰ ۱/۵۲۰/۰۰۰ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۰۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۴۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۴۸۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۹۶۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲/۴۸۰/۰۰۰ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰
 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۰۸۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰
۲۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۵۷۰/۰۰۰ ۳/۷۶۰/۰۰۰ ۳/۱۴۰/۰۰۰ ۷/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۸۴۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۷/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۹۰۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۷۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۵۴۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۱۰/۰۰۰ ۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۲۲۰/۰۰۰
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.