خدمات مجتمع چاپ دیجیتال فکرفردا

چاپ افست

افست نوعی از چاپ است که امروزه به طور بسیار گسترده برای چاپ انواع:

  • کتاب
  • مجله
  • کاتالوگ
  • بروشور
  • پوستر
  • فولدر
  • ست اداری
  • کارت ویزیت

به کار می رود.

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
  گلاسه UV ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۷۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
سلفون براق ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۴۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۹۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
سلفون مات ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۴۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۹۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
دورو ۴ روز کاری ۶۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
لمینیت برجسته بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۸
لمینیت براق بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۳/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۰۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۷۹۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
 لمینیت مات بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۹۴۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
لیبل (برچسب) یووی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۶۰/۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
لیبل(برچسب)سلفون براق یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۹۰/۰۰۰ ۷۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری         تاریخ آخرین سفارشات: ۹۷/۱۲/۲۰
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰ ۱/۶۶۰/۰۰۰ ۱/۳۸۰/۰۰۰ ۳/۳۲۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۱/۰۷۰/۰۰۰ ۲/۵۶۰/۰۰۰ ۲/۱۴۰/۰۰۰ ۵/۱۲۰/۰۰۰ ۴/۲۸۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۲۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۴۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۶۸۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۴۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۸۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۶۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۵۸۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۱۶۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۶۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۶۴۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۸۷۰/۰۰۰ ۹/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۷۴۰/۰۰۰ ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ ۱۵/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۵۱۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۳/۰۲۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۰۴۰/۰۰۰ ۵/۰۴۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۴۶۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۴/۹۲۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۹/۸۴۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۷۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۳۴۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۶۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات
لمینیت براق طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۳۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
لمینیت مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۵/۱۵۰/۰۰۰ ۴/۲۹۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
لمینیت برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
لمینیت برجسته طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۹۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات برجسته بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۱/۲۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات مخملی طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۹۶۰/۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۳۸۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۵۳۰/۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۹۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو/دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
پایه کارت ویزیت(محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
گلاسه یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
سلفون براق ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۸۰/۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
دو رو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۷۰/۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
سلفون مات ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۶۸۰/۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
دو رو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۷۰/۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
کتان  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
 دو رو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۶۹۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
طرح چرم ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۹۹۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
لمینیت براق  ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
 بزرگ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
بزرگ (دورگرد) new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
 بزرگ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۹۰/۰۰۰ ۱/۶۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
دایره دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
لمینیت مات ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۳/۲۳۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۰۹۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۳/۲۳۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۴۶۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
لمینیت برجسته ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۳۴۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
لیبل (برچسب) یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۷
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۷۵۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۴۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
گلاسه فیلتردار ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۹۰/۰۰۰ ۵۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
قالب دلخواه لمینیت براق (۷*۹٫۶) دو رو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
لیبل یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
سلفون مات ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
آهنربایی ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۴۹۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۳۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۴۹۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۲۵/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
لمینیت مات

(فوری) 

  ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۶۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۱۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۶۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۶۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۶۵/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۱۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
گلاسه No UV

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۲۰/۰۰۰ ۳۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۲۵/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده)
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
گلاسه ۱۳۵ گرم A3  دو رو ۱۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۱/۸۵۰/۰۰۰ ۹/۸۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۸
A4 ۶/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۸
A3 ۲۰۰۰ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ ۱۵/۷۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۸
A4 ۹/۷۵۰/۰۰۰ ۸/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۸
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

پاکت نامه و سی دی – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد CD ملخی A5 A4 A3 مدت تحویل تاریخ آخرین سفارشات 
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۳۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۷/۳۰۰/۰۰۰ ۶/۱۲۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
 ۲۰۰۰ ۵/۲۸۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۸۰/۰۰۰ ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ ۹/۷۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
 ۵۰۰۰ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰ ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۸۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۵۴۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۳۳۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۷۰/۰۰۰ ۱۱/۹۵۰/۰۰۰ ۹/۹۶۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
 ۲۰۰۰ ۹/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۷۵۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۱۰/۰۰۰ ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ ۱۷/۴۴۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱۷/۶۵۰/۰۰۰ ۲۴/۲۵۰/۰۰۰ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ ۳۹/۴۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۶/۲۵۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری ۹۷/۱۲/۱۵
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ست اداری اختصاصی – چهار رنگ
عنوان سربرگ A6 سربرگ A5 سربرگ A4 پاکت ملخی پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم مدت تحویل تاریخ آخرین سفارشات 
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 ست اداری ۱ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری ۹۷/۱۲/۱۵
ست اداری ۲ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری ۹۷/۱۲/۱۵
ست اداری ۳ ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری ۹۷/۱۲/۱۵

 

تراکت – چهار رنگ      تاریخ آخرین سفارشات: ۹۷/۱۲/۱۵
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۹۴۰/۰۰۰ ۲/۲۴۰۰/۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۳۲۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۲۸۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۶۰/۰۰۰ ۲/۶۷۰/۰۰۰ ۲/۲۳۰/۰۰۰ ۵/۳۴۰/۰۰۰ ۴/۴۶۰/۰۰۰ ۱۰/۶۸۰/۰۰۰ ۸/۹۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۴۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۸۰/۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۰۸۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۷۹۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۸۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۶۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰ ۷۷۰/۰۰۰ ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۱/۴۳۰/۰۰۰ ۱/۱۹۰/۰۰۰ ۲/۸۶۰/۰۰۰ ۲/۳۸۰/۰۰۰ ۵/۷۲۰/۰۰۰ ۴/۷۶۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۴۸۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۶۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۳۲۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۶۰/۰۰۰ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۲/۳۲۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۵۰/۰۰۰ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۳۰۰/۰۰۰ ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱۸/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۶۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۴۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۶۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۳۲۰/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۲/۴۷۰/۰۰۰ ۵/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۹۴۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۸۸۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۴۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۶۸۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۳۶۰/۰۰۰ ۶/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۱۳۰/۰۰۰ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰/۲۶۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲۰/۵۲۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو ۲۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۴/۵۲۰/۰۰۰ ۳/۷۷۰/۰۰۰ ۹/۰۴۰/۰۰۰ ۷/۵۴۰/۰۰۰ ۱۸/۰۸۰/۰۰۰ ۱۵/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۲/۲۷۰/۰۰۰ ۵/۴۴۰/۰۰۰ ۴/۵۴۰/۰۰۰ ۱۰/۸۸۰/۰۰۰ ۹/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۴/۸۷۰/۰۰۰ ۴/۰۶۰/۰۰۰ ۹/۷۴۰/۰۰۰ ۸/۱۲۰/۰۰۰ ۱۹/۴۸۰/۰۰۰ ۱۶/۲۴۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل تاریخ آخرین سفارشات 
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۴۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۴۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۷۹۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۸۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۶۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
 تحریر ۱۰۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
 کتان ۱۲۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۲/۴۷۰/۰۰۰ ۵/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۹۴۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ساک خرید ۴ رنگ [محصول جدید]              Shopping Bag
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال) تاریخ آخرین سفارشات 
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۱
یک تکه

ارتفاع ۳۸

عرض ۲۴

عطف ۹/۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۲
یک تکه

ارتفاع ۲۶

عرض ۱۶/۵

عطف ۷

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۳
یک تکه

ارتفاع ۲۳

عرض ۲۳

عطف ۹

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۴
یک تکه

ارتفاع ۲۰

عرض ۲۰

عطف ۸

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۵
دو تکه

ارتفاع ۳۵

عرض ۵۰

عطف ۱۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۶
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۵

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۷
دو تکه

ارتفاع ۴۵

عرض ۳۰

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۸
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۰

عطف ۱۰

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۹
دو تکه

ارتفاع ۲۴

عرض ۳۴

عطف ۱۱

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call ۹۷/۱۲/۱۵
در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه میگردد (بجر کد ۹)
برای یووی موضعی مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ريال بابت فیلم یووی و به ازای فرم های ۱۰۰۰ عددی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ عددی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ عددی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه می گردد.
جهت دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

 

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.