خدمات مجتمع چاپ دیجیتال فکرفردا

چاپ افست

افست نوعی از چاپ است که امروزه به طور بسیار گسترده برای چاپ انواع:

  • کتاب
  • مجله
  • کاتالوگ
  • بروشور
  • پوستر
  • فولدر
  • ست اداری
  • کارت ویزیت

به کار می رود.

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
  گلاسه UV
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
سلفون براق
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
سلفون مات
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لمینیت برجسته
(کاهش قیمت)
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۲۰/۰۰۰
لمینیت براق
(کاهش قیمت)
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۹۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰
 لمینیت مات
(کاهش قیمت)
بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یووی
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۷۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)
سلفون براق
(کاهش قیمت)
یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۱/۹۷۰/۰۰۰ ۱/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۲۹۰/۰۰۰ ۱۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۷/۴۵۰/۰۰۰ ۶/۲۱۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۹۶۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۳۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۹۸۰/۰۰۰ ۴/۱۵۰/۰۰۰ ۹/۹۶۰/۰۰۰ ۸/۳۰۰/۰۰۰ ۱۹/۹۲۰/۰۰۰ ۱۶/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۸۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۴۷۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۴۰/۰۰۰ ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱۷/۸۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده) فوری
مدیا ابعاد یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار قیمت آنلاین
گلاسه ۱۳۵ گرم A3 دو رو ۱۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
A4 ۵ روز کاری ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۶/۷۵۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۵ روز کاری ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۷۵۰/۰۰۰
A4 ۵ روز کاری ۱۲/۸۵۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱۸/۱۰۰/۰۰۰
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۵۰/۰۰۰
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لمینیت براق طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۶۳۰/۰۰۰
لمینیت مات طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۵/۲۸۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰
لمینیت برجسته مخملی
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۴۲۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۵۶۰/۰۰۰ ۲/۱۴۰/۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۴/۰۵۰/۰۰۰ ۳/۳۷۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۳/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۵۳۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۶۲۰/۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته مخملی
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۹۶۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۰۸۰/۰۰۰ ۱/۷۳۰/۰۰۰
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۱/۲۴۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۶۳۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۸۴۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو/دورو تعداد مدت تحویل قیمت خریدهمکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پایه کارت ویزیت (محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
گلاسه یو وی (کاهش قیمت) ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
سلفون براق (کاهش قیمت) ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۸۴۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
یکرو ۵۰۰
(new)
۹ روز کاری ۴۵۰/۰۰۰ ۳۷۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
سلفون مات (کاهش قیمت) ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۸۴۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
یکرو ۵۰۰
(new)
۹ روز کاری ۴۵۰/۰۰۰ ۳۷۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۲۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
کتان امباس  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۹۱۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۹۷۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۷۰/۰۰۰
سوسماری (کاهش قیمت) ویزیتی یک رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۸۳۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۲۵/۰۰۰
طرح چرم ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۹۰/۰۰۰
لمینیت براق (کاهش قیمت)
 ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
 بزرگ ۵٫۸۵*۹ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۴۹۰/۰۰۰
 بزرگ ۵٫۸۵*۹ new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰
 بزرگ۵٫۸۵*۹ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۴۹۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۶۰/۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰
دایره دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۲۰/۰۰۰
لمینیت مات (کاهش قیمت) ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۷۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۴۸۰/۰۰۰ ۲/۰۶۰/۰۰۰
لمینیت برجسته (کاهش قیمت) ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۷۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۷۰/۰۰۰
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۱/۸۷۰/۰۰۰ ۱/۵۶۰/۰۰۰
لیبل (برچسب)
(کاهش قیمت)
یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۸۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۷۰/۰۰۰ ۸۰۵/۰۰۰
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۷۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۶/۴۵۰/۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
قالب دلخواه
(کاهش قیمت)
لمینیت براق (۷*۹٫۶) دو رو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰
لیبل یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
آهنربایی ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۶۸۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
لمینیت مات

(فوری) 

ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
گلاسه

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۰۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۸۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۶۰/۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰
لیبل (برچسب)(فوری)  ویزیتی (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده)
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۳۵ گرم A3  دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
A4 ۶/۶۵۰/۰۰۰ ۵/۵۵۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰
A4 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۸۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

پاکت نامه و سی دی – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد CD ملخی A5 A4 A3 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۰۲۰/۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۷۳۰/۰۰۰ ۴/۰۳۰/۰۰۰ ۹/۴۳۰/۰۰۰ ۷/۸۶۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۶/۷۳۰/۰۰۰ ۵/۶۱۰/۰۰۰ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۶/۵۹۰/۰۰۰ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ ۱۲/۷۷۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۵۰۰۰ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۰۰ گرم
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 گلاسه ۱۳۵ گرم
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۵/۶۵۰/۰۰۰ ۴/۷۲۰/۰۰۰ ۶/۶۵۰/۰۰۰ ۵/۵۵۰/۰۰۰ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۳۸۰/۰۰۰ ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ ۹/۶۳۰/۰۰۰ ۲۲/۶۳۰/۰۰۰ ۱۸/۸۶۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱/۶۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
کتان ۱۲۰ گرم
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۲۵۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ست اداری اختصاصی – چهار رنگ
عنوان سربرگ A6 سربرگ A5 سربرگ A4 پاکت ملخی پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 ست اداری ۱ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری
ست اداری ۲ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری
ست اداری ۳ ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری

 

تراکت – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰ ۶۱۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰ ۲/۴۴۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۲۵/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۹۵/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۹۹۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۱۱۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۲۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۸/۴۴۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۷/۴۴۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۸۸۰/۰۰۰ ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۶۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۳۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۳۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۷۶۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۲۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۲۴۰/۰۰۰ ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ ۱۴/۴۸۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۶۰۰/۰۰ ۱/۵۷۰/۰۰۰ ۱/۳۱۰/۰۰۰ ۳/۱۴۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۶/۲۸۰/۰۰۰ ۵/۲۴۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۷۸۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۶۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۵۲۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۰۴۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۳/۹۷۰/۰۰ ۳/۳۱۰/۰۰۰ ۷/۹۴۰/۰۰۰ ۶/۶۲۰/۰۰۰ ۱۵/۸۸۰/۰۰۰ ۱۳/۲۴۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۰۸۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰ ۲/۰۷۰/۰۰۰ ۱/۷۳۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰ ۳/۴۶۰/۰۰۰ ۸/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۹۲۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۲/۰۶۰/۰۰۰ ۱/۷۲۰/۰۰۰ ۴/۱۲۰/۰۰۰ ۳/۴۴۰/۰۰۰ ۸/۲۴۰/۰۰۰ ۶/۸۸۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۹۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۸۰/۰۰۰ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۶۰/۰۰۰ ۶/۶۵۰/۰۰۰ ۵/۵۵۰/۰۰۰ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو
(کاهش قیمت)
۲۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۴/۳۴۰/۰۰۰ ۸/۶۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۴/۸۷۰/۰۰۰ ۴/۰۶۰/۰۰۰ ۸/۱۲۰/۰۰۰ ۱۶/۲۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو
(کاهش قیمت)
۲۰۰۰ ۲/۹۸۰/۰۰۰ ۲/۴۸۰/۰۰۰ ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۹/۹۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۵/۲۷۰/۰۰۰ ۴/۳۹۰/۰۰۰ ۸/۷۸۰/۰۰۰ ۱۷/۵۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت ایرانی- چهار رنگ  محصول جدید
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
تحریر ۸۰ گرم یکرو
کاغذ ایرانی
۱۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۴۹۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۹۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰ ۷۷۰/۰۰۰ ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم دو رو
کاغذ ایرانی
۱۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۶۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۳۰/۰۰۰ ۳/۱۹۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۷۰/۰۰۰ ۶/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۱۳۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۳۰/۰۰۰ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۵۰/۰۰۰
 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۳۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰
۲۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۹۷۰/۰۰۰ ۳/۳۱۰/۰۰۰ ۷/۹۵۰/۰۰۰ ۶/۶۲۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۰۷۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۵۰/۰۰۰ ۱۴/۷۶۰۰/۰۰۰ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۵۸۰/۰۰۰ ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۱۶۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ساک خرید ۴ رنگ [محصول جدید]              Shopping Bag
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۱
یک تکه

ارتفاع ۳۸

عرض ۲۴

عطف ۹/۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۲
یک تکه

ارتفاع ۲۶

عرض ۱۶/۵

عطف ۷

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۳
یک تکه

ارتفاع ۲۳

عرض ۲۳

عطف ۹

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۴
یک تکه

ارتفاع ۲۰

عرض ۲۰

عطف ۸

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۵
دو تکه

ارتفاع ۳۵

عرض ۵۰

عطف ۱۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۶
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۵

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۷
دو تکه

ارتفاع ۴۵

عرض ۳۰

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۸
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۰

عطف ۱۰

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۹
دو تکه

ارتفاع ۲۴

عرض ۳۴

عطف ۱۱

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه میگردد (بجر کد ۹)
برای یووی موضعی مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ريال بابت فیلم یووی و به ازای فرم های ۱۰۰۰ عددی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ عددی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ عددی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه می گردد.
جهت دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

 

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.