لیست قیمت

هدایای تبلیغاتی 1398

چاپ فضای خارجی

 

نام محصول کاربرد قیمت سیمای شهر (ريال)
قیمت فکرفردا (ريال) زمان تحویل
جوهر بنر “سان کالر”
(کاهش قیمت)
هد سیکو ۵۱۰ ، ۱۰۲۰ ، هد کونیکا ۲۵۵ ، ۵۱۲ ، ۱۰۲۴ ، ۵۱۲i
زار ۱۲۸ ، ۳۸۲
۸۷۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰ آماده تحویل
سالونت ۶۸۰/۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰ آماده تحویل
جوهر اکوسالونت
“سان کالر”
(کاهش قیمت)
انواع هد اپسون DX4 – DX5 – DX7 ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۱ تا ۳ روز کاری
سالونت اکوسالونت
(کاهش قیمت)
۸۶۰/۰۰۰ ۸۶۰/۰۰۰ ۱ تا ۳ روز کاری
جوهر یووی اپسون
(کاهش قیمت)
۷/۵۴۰/۰۰۰ ۷/۵۴۰/۰۰۰ ۱ تا ۳ روز کاری
جوهر یووی ریکو
(کاهش قیمت)
۸/۹۶۰/۰۰۰ ۸/۹۶۰/۰۰۰ ۱ تا ۳ روز کاری
سالونت یووی
(کاهش قیمت)
۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۱ تا ۳ روز کاری
جوهر بنر “فیتون”
(کاهش قیمت)
هد سیکو ۵۱۰ ، ۱۰۲۰ ، هد کونیکا ۲۵۵ ، ۵۱۲ ، ۱۰۲۴ ۸۴۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰ ۱ تا ۳ روز کاری
کلیه محصولات شرکت سیمای شهر بدون تغییر قیمت و با قیمت شرکت وارد کننده به فروش میرسند.

 

مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
بنـر ایـرانـی (کاهش قیمت)
بنر ایرانی نرمال  هر متر مربع ۱۵۰/۰۰۰ ۱۴۵/۰۰۰
بنر ایرانی درجه یک ۱۶۰/۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰
بنـر چیــن (کاهش قیمت)
بنر چین نرمال هر متر مربع ۱۷۰/۰۰۰ ۱۶۵/۰۰۰
بنر چین درجه یک ۱۸۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
بنر کـره (کاهش قیمت) بنر کره نرمال  هر متر مربع ۲۵۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰
بنر کره درجه یک ۲۷۰/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰
۱۳ انس مات (دکـوری) ۳۲۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
خدمات
جای داربست بنر ایرانی هر متر طول (بالا و پایین) ۸۵/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
جای چوب بنر ایرانی ۵۵/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰
جای داربست بنر چین ۹۰/۰۰۰ ۸۸/۰۰۰
جای چوب بنر چین ۶۰/۰۰۰ ۵۵/۰۰۰
جای داربست بنر کره ۱۰۵/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰
جای چوب بنر کره ۷۵/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰
دستمزد مونتاژ بنر هر متر طول ۹۰/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰
پـانـچ  هر عدد ۵/۰۰۰ ۵/۰۰۰
گیـره بنر (هولدکس) ۵/۰۰۰ ۵/۰۰۰
عرضهای موجود: ۱۰۰ – ۱۲۰ – ۱۵۰ – ۱۸۰ – ۲۰۰ – ۲۲۰ – ۲۵۰ – ۲۸۰ – ۳۰۰ – ۳۲۰     کره مات ۱۳ انس فقط عرض ۳۰۰
چاپ فلکسی
 مدیا  واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
فلکس کـره درجه ۱ (رنگ روشن)  هر متر مربع ۷۲۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰
فلکس کـره درجه ۱ (رنگ تیره)  هر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰
گارانتی ۱۰۰۰ روزه چاپ فلکس  هر متر مربع ۱۰۰/۰۰۰ ۹۰/۰۰۰
عرض های موجود: ۱۱۵ – ۱۶۵ – ۱۸۵ – ۲۱۵ – ۲۶۵ – ۳۲۰
وینیل / استیکر / مش
 مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
وینیل شیری ایرانی (کاهش قیمت) (محصول جدید)   هر متر مربع [عرض رول ۱۵۲] ۳۲۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
وینیل شیری ترکیه ای (درجه یک) (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۸۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰
وینیل شیشه ای ترکیه ای (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۸۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰
مش (پشت چسب دار) (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۲۷] ۳۸۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰
چاپ فلت (چاپ مستقیم)
 مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
چاپ ۴ رنگ (محصول جدید)  هر متر مربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
دوبار چاپ (محصول جدید)  هر متر مربع ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
چاپ ۵ رنگ (۴ رنگ+سفید) (محصول جدید)  هر متر مربع ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
ابعاد چاپ و نوع متریال چاپی آزاد می باشد.                       قیمتهای فوق فقط قیمت چاپ می باشد.


لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

چاپ فضای داخلی

.: لیست قیمت چاپ فضای داخلی :.

پرینت رنگی
مدیا ابعاد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
کاغذ معمولی ۸۰ گرم (کاهش قیمت) A4 ۱۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰
 A3 ۲۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم (کاهش قیمت)  A4 ۱۲/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰
 A3 ۲۴/۰۰۰ ۲۲/۰۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم (کاهش قیمت)  A4 ۱۵/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰
 A3 ۳۰/۰۰۰ ۲۶/۰۰۰
عروسکی ۱۰۰ گرم  A4 ۱۵/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰
 A3 ۳۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰
عروسکی ۲۰۰ گرم  A4 ۱۹/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰
 A3 ۳۸/۰۰۰ ۳۲/۰۰۰
عروسکی ۲۵۰ گرم   A4 ۲۳/۰۰۰ ۲۱/۰۰۰
 A3 ۴۶/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰
لیبل (برچسب) (کاهش قیمت) A4 ۲۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰
A3 ۴۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰
کاغذ معمولی سیاه و سفید A4 ۲/۰۰۰ ۱/۷۰۰
A3 ۴/۰۰۰ ۳/۴۰۰
خدمات دیجیتال نیم تیغ لیبل هر فرم (تا ۱۰۰ برگ) ۲۵۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
برش گیوتین هر تیغ ۲۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
توضیح: قیمت کارهای دورو، دوبرابر محاسبه می شود.
پلات
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پلات لمینیت براق (کاهش قیمت)  هر متر مربع  ۸۰۰/۰۰۰  ۷۸۰/۰۰۰
پلات لمینیت مات (کاهش قیمت)  هر متر مربع  ۹۰۰/۰۰۰  ۸۸۰/۰۰۰
سندی گُلد (طلایی) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سندی سیلور (نقره‌ای) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
کنواس (کتان) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۲۰/۰۰۰ ۵۸۰/۰۰۰
فتوگلاسه طرح دار (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
فتو براق (فتوگلاسه ساده) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۵۵۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
بک لایت (قابلیت پشت نور) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سنتِتیک (مات پاره نشو) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۵۵۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
کُتـــد (کاهش قیمت) هر متر مربع ۳۲۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم (کاهش قیمت) هر متر مربع ۱۸۰/۰۰۰ ۱۶۰/۰۰۰
عرضهای موجود برای پلات: ۹۰ – ۱۰۰                   پلات و لمینیت عرض ۱۰۰ محاسبه میگردد.
لمینیت گرم
مدیا واحد / ابعاد
قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
لمینیت براق (کاهش قیمت) هر متر مربع (عرض ۱۰۰ س م) ۴۸۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
لمینیت مات (کاهش قیمت) هر متر مربع (عرض ۱۰۰ س م) ۵۸۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰
لمینیت مات (شیت) (کاهش قیمت) A4 ۴۵/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰
A3 ۹۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
لمینیت براق (شیت) (کاهش قیمت) A4 ۴۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰
A3 ۸۰/۰۰۰ ۷۲/۰۰۰
لمینیت سرد
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
طرح دار (شنی، چرمی، تکسچر و بوم) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
اکلیلی هر متر مربع ۶۵۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
چاپ شیمیایی
ابعاد مدیا قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
۱۸*۱۳ مات / براق ۴۲/۰۰۰ ۳۵/۰۰۰
۲۱*۱۶ مات / براق ۵۴/۰۰۰ ۴۵/۰۰۰
۲۵*۲۰ مات / براق ۱۲۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰
۳۰*۲۰ مات / براق ۱۲۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰
۴۰*۳۰ مات / براق ۲۰۵/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰
۶۰*۴۰ مات / براق ۶۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
۷۰*۵۰ مات / براق ۷۸۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
۹۰*۶۰ مات / براق ۱/۳۲۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
۷۰*۱۰۰ مات / براق ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۷۰/۰۰۰
فوم برد
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
فوم برد سفید ۱۰ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰
فوم برد سفید ۵ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
فوم برد مشکی ۱۰ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
فوم برد مشکی ۵ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
فوم برد سفید ۱۰ میل بدون چسب هر متر مربع ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
تخته شاسی
ابعاد ضخامت قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
۱۸*۱۳ ۸ میل ۴۵/۰۰۰ ۳۵/۰۰۰
۲۱*۱۶ ۸ میل ۵۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰
۲۵*۲۰ ۸ میل ۹۵/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
۳۰*۲۰ ۸ میل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰
۳۰*۲۴ ۸ میل ۱۲۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰
۴۰*۳۰ ۸ میل ۱۵۵/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰
۱۶ میل ۱۸۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
۳۰ میل ۲۵۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
۵۰*۳۰ ۸ میل ۲۰۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
۲۰ میل ۲۳۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۶۰*۴۰ ۸ میل ۲۶۰/۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰
۱۶ میل ۳۶۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
۷۰*۵۰ ۸ میل ۳۹۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰
۱۶ میل ۵۲۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
۹۰*۶۰ ۸ میل ۷۰۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
۷۰*۱۰۰ ۸ میل ۷۵۰/۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰
ابعاد دلخواه (غیر استاندارد) ۸ میل – ۱۶ میل و… حداقل تیراژ ۲۰ عدد

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

 

چاپ اکوسالونت

چاپ اکوسالونت
 مدیا  واحد قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
 وینیل شیری هر متر مربع ۷۵۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
 وینیل شیشه ای
کاغذ دیواری هر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰

 

چاپ افست فوری

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
  گلاسه UV
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
سلفون براق
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
سلفون مات
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۰۳۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۵۶۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لمینیت برجسته
(کاهش قیمت)
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۲۰/۰۰۰
لمینیت براق
(کاهش قیمت)
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۹۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰
 لمینیت مات
(کاهش قیمت)
بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یووی
(کاهش قیمت)
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۷۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)
سلفون براق
(کاهش قیمت)
یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۱/۹۷۰/۰۰۰ ۱/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۲۹۰/۰۰۰ ۱۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۷/۴۵۰/۰۰۰ ۶/۲۱۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۹۶۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۳۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۴/۹۸۰/۰۰۰ ۴/۱۵۰/۰۰۰ ۹/۹۶۰/۰۰۰ ۸/۳۰۰/۰۰۰ ۱۹/۹۲۰/۰۰۰ ۱۶/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۴۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۸۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۴۷۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۴۰/۰۰۰ ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱۷/۸۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده) فوری
مدیا ابعاد یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار قیمت آنلاین
گلاسه ۱۳۵ گرم A3 دو رو ۱۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰
A4 ۵ روز کاری ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
A4 ۵ روز کاری ۹/۹۵۰/۰۰۰ ۸/۳۰۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۹۰۰/۰۰۰
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

چاپ افست (کارت ویزیت، تراکت، ست اداری و ...)

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لمینیت براق طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۰۵۰/۰۰۰
لمینیت مات طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰
لمینیت برجسته مخملی
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۴۷۰/۰۰۰ ۲/۰۶۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته مخملی
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی طلاکوب
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۷۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی
(کاهش قیمت)
بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۷۰/۰۰۰
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو/دورو تعداد مدت تحویل قیمت خریدهمکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پایه کارت ویزیت (محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
گلاسه یو وی (کاهش قیمت) ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۲۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار (کاهش قیمت) یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
سلفون براق (کاهش قیمت) ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۲۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۷۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰
سلفون مات (کاهش قیمت) ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۲۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
دو رو ۹ روز کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۵۶۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۷۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰
کتان امباس (کاهش قیمت)  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۱۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
کتان آلمان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰
سوسماری (کاهش قیمت) ویزیتی یک رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
طرح چرم (کاهش قیمت) ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۷۶۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰
لمینیت براق (کاهش قیمت)
 ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰
 بزرگ ۵٫۸۵*۹ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
 بزرگ ۵٫۸۵*۹ new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
 بزرگ۵٫۸۵*۹ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰
دایره دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰
لمینیت مات (کاهش قیمت) ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۲۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۲۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰
لمینیت برجسته (کاهش قیمت) ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰
لیبل (برچسب)
(کاهش قیمت)
یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۵۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۷۰/۰۰۰
قالب دلخواه
(کاهش قیمت)
لمینیت براق (۷*۹٫۶) دو رو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
لیبل یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۳ روز کاری ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
آهنربایی ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
لمینیت مات

(فوری) 

ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
گلاسه

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۰۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۸۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۶۰/۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰
لیبل (برچسب)(فوری)  ویزیتی (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰

 

بروشورهای تا خورده     محصول جدید
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۳۵ گرم
۳ لَت (تا خورده)
(کاهش قیمت)
A3  دو رو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ ۹/۶۵۰/۰۰۰
A4 ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
A3 دو رو ۲۰۰۰ ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ ۱۴/۹۰۰/۰۰۰
A4 ۹/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم
تک لَت
۹٫۷*۱۹٫۹ یک رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰
دو رو ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم
۲ لَت (تا خورده)
۱۹٫۴*۱۹٫۹ یک رو ۱۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۵/۷۵۰/۰۰۰
دو رو ۷/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۴۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل بروشورهای گلاسه ۱۳۵ گرم: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.
ابعاد فایل بروشورهای گلاسه ۱۷۰ گرم:تک لت(۱۹٫۹*۹٫۷)  ۲ لت( ۱۹٫۹*۱۹٫۴)

 

 

پاکت نامه چهار رنگ
جنس سفارش تعداد ملخی A5 A4 مدت تحویل
همکار(ريال) آنلاین (ريال) همکار(ريال) آنلاین (ريال) همکار(ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۲۳۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۲۵۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۵۵۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۵۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۹۵۰/۰۰۰ ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ ۲۶/۸۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۰۰ گرم
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۸۷۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 گلاسه ۱۳۵ گرم
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۵۰/۰۰۰ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۶/۷۷۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۸۸۰/۰۰۰ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۳۶۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۵۰/۰۰۰ ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ ۱۷/۳۹۰/۰۰۰ ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ ۳۳/۷۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
کتان ۱۲۰ گرم
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۷/۳۰۰/۰۰۰ ۶/۱۲۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۱۴۰ گرم کارتی
(محصول جدید)
۱۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴/۷۸۰/۰۰۰ ۱۵ روز کاری
۲۰۰۰ ۱۵/۸۷۰/۰۰۰ ۱۳/۲۳۰/۰۰۰ ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ ۱۵ روز کاری
تحریر ایرانی
۸۰ گرم
(محصول جدید)
۱۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۷/۳۰۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۲۰۰۰ ۴/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۷۰/۰۰۰ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۳۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۸/۴۷۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۸۷۰/۰۰۰ ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
کرافت ۸۰ گرم
(محصول جدید)
۱۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۸۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۲۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۷۸۰/۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲/۵۸۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت کرافت (۴ رنگ)      محصول جدید
عنوان ابعاد یکرو /دو رو A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ یکرو ۶۱۰/۰۰۰ ۵۱۰/۰۰۰ ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۲/۴۴۰/۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
دو رو ۸۷۰/۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۱/۴۴۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰
۲۰۰۰ یکرو ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۶۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۲۰/۰۰۰
دو رو ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰
۵۰۰۰ یکرو ۲/۰۶۰/۰۰۰ ۱/۷۲۰/۰۰۰ ۴/۱۲۰/۰۰۰ ۳/۴۴۰/۰۰۰ ۸/۲۴۰/۰۰۰ ۶/۸۸۰/۰۰۰
دو رو ۲/۳۸۰/۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۴/۷۶۰/۰۰۰ ۳/۹۶۰/۰۰۰ ۹/۵۲۰/۰۰۰ ۷/۹۲۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۶۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۸۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۹۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۶۷۰/۰۰۰ ۳/۰۶۰/۰۰۰ ۷/۳۴۰/۰۰۰ ۶/۱۲۰/۰۰۰ ۱۴/۶۸۰/۰۰۰ ۱۲/۲۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۱/۲۱۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۲۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۴۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۹/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۸۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۱۶۰/۰۰۰ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰ ۱/۶۴۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۲۸۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۶۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۳۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۲۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۴۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۸۱۰/۰۰۰ ۴/۳۴۰/۰۰۰ ۳/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۶۸۰/۰۰۰ ۷/۲۴۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲/۴۸۰/۰۰۰ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۹۵۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو
(کاهش قیمت)
۱۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۴۲۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۶/۸۴۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۸۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰ ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو
(کاهش قیمت)
۲۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۹۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو
(کاهش قیمت)
۲۰۰۰ ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۴/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۹/۸۰۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۰۴۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت ایرانی- چهار رنگ  محصول جدید
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
تحریر ۸۰ گرم یکرو
کاغذ ایرانی
۱۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم دو رو
کاغذ ایرانی
۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۹۲۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰ ۱/۸۴۰/۰۰۰ ۱/۵۲۰/۰۰۰ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۰۴۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۴۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۴۸۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۹۶۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۲۴۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲/۴۸۰/۰۰۰ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰
 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۰۸۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰
۲۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۵۷۰/۰۰۰ ۳/۷۶۰/۰۰۰ ۳/۱۴۰/۰۰۰ ۷/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۸۴۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۷/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۹۰۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۷۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۵۴۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۱۰/۰۰۰ ۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۲۲۰/۰۰۰
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ساک خرید ۴ رنگ [محصول جدید]              Shopping Bag
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۱
یک تکه

ارتفاع ۳۸

عرض ۲۴

عطف ۹/۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۲
یک تکه

ارتفاع ۲۶

عرض ۱۶/۵

عطف ۷

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۳
یک تکه

ارتفاع ۲۳

عرض ۲۳

عطف ۹

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۴
یک تکه

ارتفاع ۲۰

عرض ۲۰

عطف ۸

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۵
دو تکه

ارتفاع ۳۵

عرض ۵۰

عطف ۱۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۶
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۵

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۷
دو تکه

ارتفاع ۴۵

عرض ۳۰

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۸
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۰

عطف ۱۰

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۹
دو تکه

ارتفاع ۲۴

عرض ۳۴

عطف ۱۱

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه میگردد (بجر کد ۹)
برای یووی موضعی مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ريال بابت فیلم یووی و به ازای فرم های ۱۰۰۰ عددی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ عددی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ عددی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه می گردد.
جهت دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

 

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

مواد اولیه چاپ

.: لیست قیمت مواد اولیه چاپ :.

رول های پلاتر
نوع وزن عرض متراژ قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
کــتد ۱۸۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد ۱۴۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد نواجت ۱۶۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد نواجت ۱۲۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
چک پلات ۸۰ گرم ۱۰۶ سانت ۴۵ متر ۹۸۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۴۵ متر ۸۸۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
سـِنتِتیک ۱۵۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
بک لایت ۱۲۵ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
فتوبراق ۱۶۵ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰
فتوساتین / پریل ۲۵۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰
۲۴۰ گرم ۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر

 

سازه های نمایشگاهی

.: لیست قیمت سازه های نمایشگاهی :.

سازه های نمایشگاهی
سازه نوع ابعاد / واحد
قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 پایه استند ثابت/تنظیمی ۹۰*۲۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
۷۰*۱۷۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
رومیزی A4 / A3 ۴۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
رول آپ ثابت – ساده ۸۰*۲۰۰ Call Call
ثابت – کف پهن ۸۰*۲۰۰ Call Call
گردان ۸۰*۴۰۷ Call Call
قاب فنری  لوله شاخه سه متری ۱۷۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
 گوشه و فنر هر عدد ۲۵/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
لایت باکس  SNP

(مناسب برای آسمان مجازی)

۶۰*۶۰ Call Call
۶۰*۳۰ Call Call
۳۰*۳۰ Call Call
پایه بوم  فلزی Call Call
میزکانتر  تاج دار میز: ۸۷*۲۸۲  /  تاج: ۱۴*۱۰۴ Call Call
 بدون تاج ۸۷*۲۸۲ Call Call
پاپ آپ  خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۲۰۰ Call Call
 خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۳۰۰ Call Call
 خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۴۰۰ Call Call
 حط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۵۰۰ Call Call
گیره  بنر (هولدکس) هر عدد ۵/۰۰۰ ۲/۵۰۰
 فوم برد هر عدد ۱۲/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰
چسب بنر بسته ۵۰ گرمی ۸۵/۰۰۰ ۸۰/۷۵۰
بسته ۷۰ گرمی ۹۰/۲۵۰ ۹۰/۲۵۰

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

لایت باکس کریستال

.: لیست قیمت لایت باکس کریستال :.

لایت باکس کریستال
 نوع سازه ابعاد نرخ سازه نرخ چاپ (بک لایت) مدت تحویل
قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰*۳۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۶۵۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
لایت باکس کریستال ۴۰*۳۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
 ۶۰*۳۰ ۵/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
 ۶۰*۴۵ Call Call ۲۶۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۵۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۴۵۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۶۰*۶۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۷۰ Call call ۴۱۰/۰۰۰ ۳۱۵/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۸۰*۸۰ Call call ۴۷۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۹۰*۶۰ Call call ۳۵۰/۰۰۰ ۲۷۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۱۰۰ Call call ۴۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۶۰ Call call ۷۰۰/۰۰۰ ۵۴۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۷۰ Call call ۷۰۰/۰۰۰ ۵۴۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۸۰ Call call ۷۰۰/۰۰۰ ۵۴۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۵۰*۶۰ Call call ۸۸۰/۰۰۰ ۶۷۵/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۸۰*۶۰ Call call ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۷۰*۷۰ Call call ۹۹۵/۰۰۰ ۷۶۵/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۸۰*۸۰ Call call ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱۰ الی ۱۲ روز کاری

 

طراحی گرافیک

طراحی گرافیک
 عنوان ابعاد زمان تحویل اولیه حداقل قیمت (ریال)
طراحی کارت ویزیت سایز های استاندارد ۲ روز کاری ۴۰۰/۰۰۰
 طراحی بنر سایز دلخواه ۱ روز کاری ۴۰۰/۰۰۰
 طراحی تابلو تبلیغاتی سایز دلخواه ۲ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰
طراحی پوستر سایز دلخواه ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
 طراحی آرم و لوگو سایز های استاندارد ۵ الی ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰
 طراحی آسمان مجازی سایز های استاندارد ۱ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰
طراحی گرافیک وبسایت ثابت – واکنش گرا ۷ الی ۱۰ روز کاری ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
طراحی لیبل سایز دلخواه ۲ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰
طراحی کاتالوگ سایز دلخواه ۳ الی ۵ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰
طراحی بروشور سایز دلخواه ۳ الی ۵ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
طراحی ست اداری کامل کارت-سربرگ-فاکتور-پاکت نامه و… ۳ الی ۵ روز کاری ۲/۵۰۰/۰۰۰
طراحی بسته بندی سایز دلخواه ۲ الی ۵ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰
طراحی فولدر سایز دلخواه ۲ تا ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
طراحی تراکت سایز های استاندارد ۲ تا ۴ روز کاری ۶۰۰/۰۰۰
طراحی نمای تبلیغاتی ساختمان ۲ تا ۴ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰
طراحی سه بعدی دکوراسیون ۴ تا ۶ روز کاری ۴/۰۰۰/۰۰۰