لیست قیمت

چاپ فضای خارجی

مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
بنر پارچه ای (کاهش قیمت)  هر متر مربع ۱۸۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
بنر چــین نرمال (کاهش قیمت) هر متر مربع ۱۷۰/۰۰۰ ۱۶۵/۰۰۰
بنر چــین درجه یک (کاهش قیمت) ۱۸۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
بنر کـره نرمال  هر متر مربع ۲۲۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
بنر کـره درجه یک ۲۳۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
بنر کره مات ۱۳ انس (دکوری) ۲۷۵/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰
پانچ  هر عدد ۵/۰۰۰ ۵/۰۰۰
گیره بنر  هر عدد ۵/۰۰۰ ۵/۰۰۰
دستمزد مونتاژ بنر (کاهش قیمت) هر متر طول ۸۵/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
جای داربست بنر چین (کاهش قیمت) هر متر طول
(بالا و پایین)
۸۲/۰۰۰ ۷۸/۰۰۰
جای داربست بنر کره ۹۵/۰۰۰ ۹۰/۰۰۰
جای داربست بنر پارچه ای ۹۰/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰
جای چوب بنر چین (کاهش قیمت) ۵۳/۰۰۰ ۴۸/۰۰۰
جای چوب بنر کره ۶۵/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰
جای چوب بنر پارچه ای ۶۰/۰۰۰ ۵۵/۰۰۰
چاپ فلکسی
 مدیا  واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
فلکس کـره درجه ۱ (رنگ روشن)  هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
فلکس کـره درجه ۱ (رنگ تیره)  هر متر مربع ۶۵۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
گارانتی ۱۰۰۰ روزه چاپ فلکس  هر متر مربع ۹۰/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰
وینیل
 مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
وینیل شیری (براق)  (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۶۰/۰۰۰ ۳۴۰/۰۰۰
وینیل شیری (مات)  (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۶۰/۰۰۰ ۳۴۰/۰۰۰
وینیل شیشه ای   (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۶۰/۰۰۰ ۳۴۰/۰۰۰
مش / سولیت / کاغذ دیواری
 مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
مش (پشت چسب دار) (کاهش قیمت)  هر متر مربع ۳۶۰/۰۰۰ ۳۴۰/۰۰۰
سولیت مات (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۰۷] ۳۶۰/۰۰۰ ۳۴۰/۰۰۰
کاغذ دیواری بافت دار (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۰۷] ۸۳۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

چاپ فضای داخلی

.: لیست قیمت چاپ فضای داخلی :.

پرینت رنگی
مدیا ابعاد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
کاغذ معمولی ۸۰ گرم (کاهش قیمت) A4 ۸/۰۰۰ ۷/۵۰۰
 A3 ۱۶/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم (کاهش قیمت)  A4 ۱۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰
 A3 ۲۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم  A4 ۱۲/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰
 A3 ۲۴/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰
عروسکی ۱۰۰ گرم  A4 ۱۱/۰۰۰ ۹/۰۰۰
 A3 ۲۲/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰
عروسکی ۲۰۰ گرم  A4 ۱۷/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰
 A3 ۳۴/۰۰۰ ۲۶/۰۰۰
عروسکی ۳۰۰ گرم  A4 ۱۸/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
 A3 ۳۶/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) A4 ۱۸/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
A3 ۳۶/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
 تحریر سیاه و سفید A4 ۱/۲۰۰ ۱/۱۰۰
برش هر تیغ ۱۵/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰
توضیح: قیمت کارهای دورو، دوبرابر محاسبه می شود.
پلات
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 پلات لمینیت براق (کاهش قیمت)  هر متر مربع  ۴۹۰/۰۰۰  ۴۶۰/۰۰۰
 پلات لمینیت مات (کاهش قیمت)
 هر متر مربع  ۵۶۰/۰۰۰  ۵۳۰/۰۰۰
سندی گُلد (طلایی) هر متر مربع ۳۸۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
سندی سیلور (نقره‌ای) هر متر مربع ۳۸۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
کنواس (کتان) هر متر مربع ۴۷۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
فتوگلاسه طرح دار هر متر مربع ۵۰۰/۰۰۰ ۴۸۰/۰۰۰
فتو براق (فتوگلاسه ساده) هر متر مربع ۳۳۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
بک لایت (قابلیت پشت نور) هر متر مربع ۵۸۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سنتِتیک (مات پاره نشو) هر متر مربع ۴۳۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
کُتــد هر متر مربع ۲۴۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
لمینیت گرم
مدیا واحد / ابعاد
قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
لمینیت براق (عرض ۱۰۰ سانتیمتر) هر متر مربع (کاهش قیمت) ۲۵۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰
لمینیت مات (عرض ۱۰۰ سانتیمتر) هر متر مربع (کاهش قیمت) ۳۲۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
لمینیت مات (شیت) A4 ۴۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
A3 ۸۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰
لمینیت براق (شیت) A4 ۳۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰
A3 ۶۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰
لمینیت سرد
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
طرح دار (شنی، چرمی، تکسچر و بوم) هر متر مربع ۳۰۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
اکلیلی هر متر مربع ۳۰۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
چاپ شیمیایی
ابعاد مدیا قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
۱۵*۱۰ مات / براق call
سیلور call
۱۸*۱۳ مات / براق call
سیلور call
۲۱*۱۶ مات / براق call
سیلور call
۲۵*۲۰ مات / براق call
سیلور call
۳۰*۲۰ مات / براق call
سیلور call
۳۰*۲۴ مات / براق call
سیلور call
۴۰*۳۰ مات / براق call
سیلور call
۵۰*۳۰ مات / براق call
سیلور call
۵۰*۳۵ مات / براق call
سیلور call
۶۰*۳۰ مات / براق call
سیلور call
۶۰*۴۰ مات / براق call
سیلور call
۷۰*۵۰ مات / براق call
سیلور call
۹۰*۶۰ مات / براق call
سیلور call
۷۰*۱۰۰ مات / براق call
سیلور call
فوم برد
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
فوم برد سفید ۱۰ میل هر متر مربع ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
فوم برد سفید ۵ میل هر متر مربع ۸۹۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
فوم برد مشکی ۱۰ میل هر متر مربع ۱/۲۱۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
فوم برد مشکی ۵ میل هر متر مربع ۹۸۰/۰۰۰ ۹۶۰/۰۰۰
تخته شاسی
ابعاد ضخامت قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
۱۵*۱۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۱۸*۱۳ ۸ میل call
۱۶ میل call
۲۱*۱۶ ۸ میل call
۱۶ میل call
۲۵*۲۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۳۰*۲۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۳۰*۲۴ ۸ میل call
۱۶ میل call
۴۰*۳۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۵۰*۳۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۵۰*۳۵ ۸ میل call
۱۶ میل call
۶۰*۳۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۶۰*۴۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۷۰*۵۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۹۰*۶۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۷۰*۱۰۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
ایعاد دلخواه ۸ میل call
۱۶ میل call
۲۰ میل call
۳۰ میل call

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

 

چاپ اکوسالونت

چاپ اکوسالونت
 مدیا  واحد قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
 وینیل شیری هر متر مربع ۷۵۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
 وینیل شیشه ای
کاغذ دیواری هر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰

 

چاپ افست فوری

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
سلفون براق ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۸۸۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۸۸۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۷۵۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
لمینیت برجسته بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۵۰/۰۰۰
لمینیت براق بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰
 لمینیت مات بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۴۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یووی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۶۰/۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)سلفون براق یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
  گلاسه UV ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دورو ۴ روز کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۹۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۳/۹۵۰/۰۰۰ ۳/۲۸۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰ ۷/۳۵۰/۰۰۰ ۶/۱۳۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۷۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۸/۸۰۰/۰۰۰ ۷/۳۵۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۵/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۹۷۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ۶/۴۵۰/۰۰۰ ۵/۳۸۰/۰۰۰ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰/۴۳۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۰۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۱۴۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۹۸۰/۰۰۰ ۱۳/۹۵۰/۰۰۰ ۱۱/۶۲۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۷۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰ ۵/۲۳۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۸۵۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۳۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۱۱۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۰۳۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۲۳۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۹۵۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۵۵۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰ ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ ۱۲/۲۵۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

چاپ افست (کارت ویزیت، تراکت، ست اداری و ...)

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لمینیت براق طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰
لمینیت مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰
لمینیت برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۴۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۳۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۷/۶۰۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰
قالب دلخواه (۶*۹) یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۱۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پایه کارت ویزیت(محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
گلاسه یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۲۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سلفون براق ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
دو رو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۷۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
دو رو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۷۱۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۷۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰
کتان  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۹۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۴۰/۰۰۰
طرح چرم ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۹۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
لمینیت براق  ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰
دایره دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰
قالب دلخواه (۷*۹٫۶) دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰
لمینیت مات ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۲۰/۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۲۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۳۴۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۸۰/۰۰۰
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۷۲۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۷۵۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۴۲۰/۰۰۰
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۲/۴۶۰/۰۰۰
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۷۹۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۵۲۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۶۶۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۴۹۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۳۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۲۰/۰۰۰ ۴۹۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۲۵/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۹۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
لمینیت مات

(فوری) 

  ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۶۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۱۵/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۶۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۰۰/۰۰۰ ۵۶۵/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۶۵/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۱۵/۰۰۰
گلاسه No UV

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۲۰/۰۰۰ ۳۳۵/۰۰۰
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۲۵/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۹۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده)
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۳۵ گرم A3  دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰
A4 ۴/۳۲۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
A4 ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

پاکت نامه و سی دی – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد CD ملخی A5 A4 A3 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۳۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۲۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۵۲۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۴۰/۰۰۰ ۵/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۵۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰ ۷/۵۶۰/۰۰۰ ۱۰/۷۵۰/۰۰۰ ۸/۹۵۰/۰۰۰ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۹۸۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۴۵۰/۰۰۰ ۷/۰۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ ۱۵/۷۲۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۱۳۰/۰۰۰ ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۷/۲۵۰/۰۰۰ ۶/۰۵۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۳۵۰/۰۰۰ ۱۳/۶۲۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ ۱۳/۴۲۰/۰۰۰ ۱۸/۵۵۰/۰۰۰ ۱۵/۴۶۰/۰۰۰ ۳۵/۸۵۰/۰۰۰ ۲۹/۸۸۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۲۰/۰۰۰ ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ ۹/۳۷۰/۰۰۰ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
مقوا
۱۴۰گرم کارتی
۱۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۲۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۹/۵۳۰/۰۰۰   ۱۵ روزکاری
۲۰۰۰ ۹/۵۵۰/۰۰۰ ۷/۹۵۰/۰۰۰ ۹/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۱۸/۳۵۰/۰۰۰ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰   ۱۵ روزکاری
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ست اداری اختصاصی – چهار رنگ
عنوان سربرگ A6 سربرگ A5 سربرگ A4 پاکت ملخی پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 ست اداری ۱ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ست اداری ۲ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ست اداری ۳ ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۱۵۰/۰۰۰ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری

 

تراکت – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ ۴۶۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۵۸۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۵۳۰/۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۲/۴۷۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۸۶۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۲۵۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۴۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۳۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۹۷۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۳/۴۲۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۸۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۳۰۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۴۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۹۴۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۳۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۱۵۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۲/۴۶۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۴۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۹۰/۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۱۱۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۶۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۴۲۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۳۴۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۱۵۰/۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ۱۳/۹۸۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۲۸۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۱۰/۰۰۰ ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۳۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۰۲۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۸۰/۰۰۰ ۶/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۹۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو ۲۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۳۵۰/۰۰۰ ۶/۱۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۸۷۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۶۶۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۱۱/۲۸۰/۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۱۷۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۲۷۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۴۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۴۲۰/۰۰۰
 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۸۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰
۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۷۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۳۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۹۸۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۹۲۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۲/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۲۲۰/۰۰۰ ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۴/۳۹۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۴۲۰/۰۰۰ ۵/۷۵۰/۰۰۰ ۴/۷۹۰/۰۰۰
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ساک خرید ۴ رنگ [محصول جدید]              Shopping Bag
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۱
یک تکه

ارتفاع ۳۸

عرض ۲۴

عطف ۹/۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۲
یک تکه

ارتفاع ۲۶

عرض ۱۶/۵

عطف ۷

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۳
یک تکه

ارتفاع ۲۳

عرض ۲۳

عطف ۹

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۴
یک تکه

ارتفاع ۲۰

عرض ۲۰

عطف ۸

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۵
دو تکه

ارتفاع ۳۵

عرض ۵۰

عطف ۱۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۶
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۵

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۷
دو تکه

ارتفاع ۴۵

عرض ۳۰

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۸
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۰

عطف ۱۰

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۹
دو تکه

ارتفاع ۲۴

عرض ۳۴

عطف ۱۱

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه میگردد (بجر کد ۹)
برای یووی موضعی مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ريال بابت فیلم یووی و به ازای فرم های ۱۰۰۰ عددی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ عددی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ عددی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه می گردد.
جهت دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

 

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

مواد اولیه چاپ

.: لیست قیمت مواد اولیه چاپ :.

رول های پلاتر
نوع وزن عرض متراژ قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
کــتد ۱۸۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد ۱۴۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد نواجت ۱۶۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد نواجت ۱۲۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
چک پلات ۸۰ گرم ۱۰۶ سانت ۴۵ متر ۹۸۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۴۵ متر ۸۸۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
سـِنتِتیک ۱۵۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
بک لایت ۱۲۵ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
فتوبراق ۱۶۵ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰
فتوساتین / پریل ۲۵۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰
۲۴۰ گرم ۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر

 

سازه های نمایشگاهی

.: لیست قیمت سازه های نمایشگاهی :.

سازه های نمایشگاهی
سازه نوع ابعاد / واحد
قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 پایه استند ثابت ۹۰*۲۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
۶۰*۱۷۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
رومیزی A4 / A3 ۴۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
رول آپ ثابت – ساده ۸۰*۲۰۰ Call Call
ثابت – کف پهن ۸۰*۲۰۰ Call Call
گردان ۸۰*۴۰۷ Call Call
قاب فنری  لوله شاخه سه متری Call Call
 گوشه و فنر هر عدد ۱۵/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰
لایت باکس  SNP

(مناسب برای آسمان مجازی)

۶۰*۶۰ Call Call
۶۰*۳۰ Call Call
۳۰*۳۰ Call Call
پایه بوم  فلزی ۷۵۰/۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰
میزکانتر  تاج دار میز: ۸۷*۲۸۲  /  تاج: ۱۴*۱۰۴ Call Call
 بدون تاج ۸۷*۲۸۲ Call Call
پاپ آپ  خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۲۰۰ Call Call
 خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۳۰۰ Call Call
 خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۴۰۰ Call Call
 حط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۵۰۰ Call Call
گیره  بنر (هولدکس) هر عدد ۵/۰۰۰ ۲/۵۰۰
 فوم برد هر عدد ۱۲/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰
چسب بنر بسته ۵۰ گرمی ۸۵/۰۰۰ ۸۰/۷۵۰
بسته ۷۰ گرمی ۹۰/۲۵۰ ۹۰/۲۵۰

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

لایت باکس کریستال

.: لیست قیمت لایت باکس کریستال :.

لایت باکس کریستال
 نوع سازه ابعاد سازه چاپ بک لایت  مدت تحویل
قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لایت باکس کریستال ۴۰*۳۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
 ۴۰*۴۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
 ۶۰*۴۵ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۵۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۶۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۷۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۸۰*۸۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۹۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۱۰۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۶۰ Call Call   ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۷۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۸۰ Call Call   ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۵۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۸۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۷۰*۷۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۸۰*۸۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری

 

طراحی گرافیک

طراحی گرافیک
 عنوان ابعاد زمان تحویل اولیه حداقل قیمت (ریال)
طراحی کارت ویزیت سایز های استاندارد ۲ روز کاری ۴۰۰/۰۰۰
 طراحی بنر سایز دلخواه ۱ تا ۳ روز کاری ۴۰۰/۰۰۰
 طراحی تابلو تبلیغاتی سایز دلخواه ۲ الی ۵ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰
طراحی پوستر سایز دلخواه ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
 طراحی آرم و لوگو سایز های استاندارد ۷ الی ۱۸ روز کاری ۲/۰۰۰/۰۰۰
 طراحی آسمان مجازی سایز های استاندارد ۱ الی ۳ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰
طراحی گرافیک وبسایت ثابت – واکنش گرا ۸ الی ۱۶ روز کاری ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
طراحی لیبل سایز دلخواه ۲ الی ۵ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰