لیست قیمت

هدایای تبلیغاتی 1398

چاپ فضای خارجی

مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
بنـر ایـرانـی (کاهش قیمت)
بنر ایرانی نرمال  هر متر مربع ۱۶۰/۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰
بنر ایرانی درجه یک ۱۷۰/۰۰۰ ۱۶۵/۰۰۰
بنـر چیــن (کاهش قیمت)
بنر چین نرمال هر متر مربع ۱۸۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
بنر چین درجه یک ۱۹۰/۰۰۰ ۱۸۵/۰۰۰
بنر کـره (کاهش قیمت) بنر کره نرمال  هر متر مربع ۲۵۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰
بنر کره درجه یک ۲۷۰/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰
۱۳ انس مات (دکـوری) ۳۲۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
خدمات


جای داربست بنر ایرانی هر متر طول (بالا و پایین) ۸۵/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
جای چوب بنر ایرانی ۵۵/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰
جای داربست بنر چین ۹۰/۰۰۰ ۸۸/۰۰۰
جای چوب بنر چین ۶۰/۰۰۰ ۵۵/۰۰۰
جای داربست بنر کره ۱۰۵/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰
جای چوب بنر کره ۷۵/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰
دستمزد مونتاژ بنر هر متر طول ۹۰/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰
پـانـچ  هر عدد ۵/۰۰۰ ۵/۰۰۰
گیـره بنر (هولدکس) ۵/۰۰۰ ۵/۰۰۰
چاپ فلکسی
 مدیا  واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
فلکس کـره درجه ۱ (رنگ روشن)  هر متر مربع ۶۵۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
فلکس کـره درجه ۱ (رنگ تیره)  هر متر مربع ۷۲۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
گارانتی ۱۰۰۰ روزه چاپ فلکس  هر متر مربع ۹۰/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰
وینیل / استیکر / مش
 مدیا واحد قیمت همکار (ريال)
قیمت خرید آنلاین (ريال)
وینیل شیری ایرانی (کاهش قیمت) (محصول جدید)   هر متر مربع [عرض رول ۱۵۲] ۳۲۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
وینیل شیری ترکیه ای (درجه یک) (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۸۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰
وینیل شیشه ای ترکیه ای (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۵۳] ۳۸۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰
مش (پشت چسب دار) (کاهش قیمت)  هر متر مربع [عرض رول ۱۳۷] ۳۹۰/۰۰۰ ۳۷۰/۰۰۰
چاپ فلت (چاپ مستقیم)
 مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
چاپ ۴ رنگ (محصول جدید)  هر متر مربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
دوبار چاپ (محصول جدید)  هر متر مربع ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
چاپ ۵ رنگ (۴ رنگ+سفید) (محصول جدید)  هر متر مربع ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

چاپ فضای داخلی

.: لیست قیمت چاپ فضای داخلی :.

پرینت رنگی
مدیا ابعاد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
کاغذ معمولی ۸۰ گرم A4 ۱۱/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰
 A3 ۲۲/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم  A4 ۱۴/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰
 A3 ۲۸/۰۰۰ ۲۴/۰۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم  A4 ۱۶/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰
 A3 ۳۲/۰۰۰ ۲۸/۰۰۰
عروسکی ۱۰۰ گرم  A4 ۱۵/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰
 A3 ۳۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰
عروسکی ۲۰۰ گرم  A4 ۱۹/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰
 A3 ۳۸/۰۰۰ ۳۲/۰۰۰
عروسکی ۲۵۰ گرم  A4 ۲۳/۰۰۰ ۲۱/۰۰۰
 A3 ۴۶/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰
لیبل (برچسب) A4 ۲۳/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰
A3 ۴۶/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰
کاغذ معمولی سیاه و سفید A4 ۲/۰۰۰ ۱/۷۰۰
A3 ۴/۰۰۰ ۳/۴۰۰
خدمات دیجیتال نیم تیغ لیبل هر فرم (تا ۱۰۰ برگ) ۲۵۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
برش گیوتین هر تیغ ۲۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
توضیح: قیمت کارهای دورو، دوبرابر محاسبه می شود.
پلات
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پلات لمینیت براق (کاهش قیمت)  هر متر مربع  ۸۰۰/۰۰۰  ۷۸۰/۰۰۰
پلات لمینیت مات (کاهش قیمت)  هر متر مربع  ۹۰۰/۰۰۰  ۸۸۰/۰۰۰
سندی گُلد (طلایی) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سندی سیلور (نقره‌ای) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
کنواس (کتان) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۸۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰
فتوگلاسه طرح دار (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
فتو براق (فتوگلاسه ساده) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۵۵۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
بک لایت (قابلیت پشت نور) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
سنتِتیک (مات پاره نشو) (کاهش قیمت) هر متر مربع ۵۵۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
کُتـــد (کاهش قیمت) هر متر مربع ۳۲۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
لمینیت گرم
مدیا واحد / ابعاد
قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
لمینیت براق (کاهش قیمت) هر متر مربع (عرض ۱۰۰ س م) ۴۸۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
لمینیت مات (کاهش قیمت) هر متر مربع (عرض ۱۰۰ س م) ۵۸۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰
لمینیت مات (شیت) (کاهش قیمت) A4 ۴۵/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰
A3 ۹۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
لمینیت براق (شیت) (کاهش قیمت) A4 ۳۵/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
A3 ۷۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰
لمینیت سرد
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
طرح دار (شنی، چرمی، تکسچر و بوم) هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
اکلیلی هر متر مربع ۶۵۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
چاپ شیمیایی
ابعاد مدیا قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
۱۵*۱۰ مات / براق call
سیلور call
۱۸*۱۳ مات / براق call
سیلور call
۲۱*۱۶ مات / براق call
سیلور call
۲۵*۲۰ مات / براق call
سیلور call
۳۰*۲۰ مات / براق call
سیلور call
۳۰*۲۴ مات / براق call
سیلور call
۴۰*۳۰ مات / براق call
سیلور call
۵۰*۳۰ مات / براق call
سیلور call
۵۰*۳۵ مات / براق call
سیلور call
۶۰*۳۰ مات / براق call
سیلور call
۶۰*۴۰ مات / براق call
سیلور call
۷۰*۵۰ مات / براق call
سیلور call
۹۰*۶۰ مات / براق call
سیلور call
۷۰*۱۰۰ مات / براق call
سیلور call
فوم برد
مدیا واحد قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
فوم برد سفید ۱۰ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰
فوم برد سفید ۵ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
فوم برد مشکی ۱۰ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
فوم برد مشکی ۵ میل چسبدار هر متر مربع ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
فوم برد سفید ۱۰ میل بدون چسب هر متر مربع ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
تخته شاسی
ابعاد ضخامت قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
۱۵*۱۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۱۸*۱۳ ۸ میل call
۱۶ میل call
۲۱*۱۶ ۸ میل call
۱۶ میل call
۲۵*۲۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۳۰*۲۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۳۰*۲۴ ۸ میل call
۱۶ میل call
۴۰*۳۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۵۰*۳۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۵۰*۳۵ ۸ میل call
۱۶ میل call
۶۰*۳۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۶۰*۴۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۷۰*۵۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۹۰*۶۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
۷۰*۱۰۰ ۸ میل call
۱۶ میل call
ایعاد دلخواه ۸ میل call
۱۶ میل call
۲۰ میل call
۳۰ میل call

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

 

چاپ اکوسالونت

چاپ اکوسالونت
 مدیا  واحد قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
 وینیل شیری هر متر مربع ۷۵۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
 وینیل شیشه ای
کاغذ دیواری هر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰

 

چاپ افست فوری

وقت بخیر همراهان گرامی، بنا بر درخواست های مکرر مشتریان و همکاران محترم مبنی بر راه اندازی فرم کارت ویزیت و تراکت فوری، این فرم ها راه اندازی گردید. شما دوستان می توانید از طریق لیست قیمت زیر، از تعرفه چاپ فوری انواع کارت ویزیت و تراکت با خبر شوید.

با تشکر از همراهیتان

کارت ویزیت فوری
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
  گلاسه UV ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
سلفون براق ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۷۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۷۰/۰۰۰
کتان ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰
دورو ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰
لمینیت برجسته بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰
لمینیت براق بزرگ (دورگرد) دورو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۸۹۰/۰۰۰
 لمینیت مات بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۴/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۰۶۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) New دورو ۵۰۰ ۴ روز کاری ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یووی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
لیبل(برچسب)سلفون براق یکرو ۱۰۰۰ ۴ روز کاری ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰
 PVC 500 میکرون  بزرگ دورو  ۵۰۰ ۴ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

تراکت فوری
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم یکرو  ۱۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۱/۹۷۰/۰۰۰ ۱/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۱۲۰/۰۰۰ ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۷۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۲۹۰/۰۰۰ ۱۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
   تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۲۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰   ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۷/۴۵۰/۰۰۰ ۶/۲۱۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۹۶۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۶۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم یکرو  ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۲۰ گرم دورو ۲۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو
۱۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۳۶۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۴۴۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۹۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۷۸۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۹/۵۶۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۵/۳۰۰/۰۰۰ ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ ۲۱/۲۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۱۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۴۴۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۲۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۶۹۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۳۸۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۷۶۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
۵۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ ۲۲/۴۰۰/۰۰۰  ۴ روز کاری
لیوان کاغذی با مرکب گیاهی
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لیوان کاغذی کوچک ۲۰۰CC ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱۸/۱۰۰/۰۰۰
لیوان کاغذی بزرگ ۳۶۰CC ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۵۰/۰۰۰
برای دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

چاپ افست (کارت ویزیت، تراکت، ست اداری و ...)

.: لیست قیمت چاپ افست :.

کارت ویزیت های جدید!
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لمینیت براق طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۸۸۰/۰۰۰
لمینیت مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۶۷۰/۰۰۰
لمینیت برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۳/۸۲۰/۰۰۰ ۳/۱۸۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۸۰/۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۶۷۰/۰۰۰
۵٫۹*۵٫۶ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۱/۸۷۰/۰۰۰ ۱/۵۶۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۴/۶۷۰/۰۰۰ ۳/۸۹۰/۰۰۰
سلفون مات برجسته مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۲/۶۲۰/۰۰۰ ۲/۱۸۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی طلاکوب بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۷ روز کاری ۳/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
سلفون مات مخملی بزرگ ۶*۹ دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۹۶۰/۰۰۰
ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۸۴۰/۰۰۰ ۱/۵۳۰/۰۰۰
آهن ربایی بزرگ ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۶/۸۴۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت PVC
گرماژ ابعاد فایل تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
۳۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵۰۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۳/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۴/۹۶۰/۰۰۰ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون بزرگ ۶*۹ ۲۵۰ ۸ روز کاری ۴/۲۷۰/۰۰۰ ۳/۵۶۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۸ روز کاری ۷/۲۸۰/۰۰۰ ۶/۰۷۰/۰۰۰
بزرگ ۶*۹ ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۴۲۰/۰۰۰
۷۶۰ میکرون متالیک بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۶۵۰/۰۰۰ ۸/۰۵۰/۰۰۰
نیمه شفاف برفکی ۵ رنگ بزرگ ۶*۹ ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰

 

کارت ویزیت
مدیا ابعاد فایل یکرو/دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
پایه کارت ویزیت(محصول جدید) تندیس دست هرعدد آماده تحویل ۲۲۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
پلکسی هرعدد آماده تحویل ۱۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰
گلاسه یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
گلاسه فیلتردار یکرو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
سلفون براق ویزیتی یکرو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۸۵/۰۰۰
دو رو  ۱۰۰۰ ۹ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی  یکرو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۸۲۰/۰۰۰ ۶۸۵/۰۰۰
دو رو  ۱۰۰۰ ۶ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد)  دو رو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد) new  دو رو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
کتان امباس  ویزیتی  یکرو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۹۴۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰۰ ۸ روز کاری ۹۵۰/۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۱۷۰/۰۰۰
سوسماری ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
  بزرگ (دورگرد) دو رو ۱۰۰۰ ۱۸ روز کاری ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۲۵/۰۰۰
لمینیت براق  ویزیتی  دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲۶۳۰/۰۰۰ ۲/۱۸۵/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۸۷۰/۰۰۰ ۱/۵۶۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)   دورو   ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۷۲۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۷۸۰/۰۰۰
دایره دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۲۰/۰۰۰
لمینیت مات ویزیتی دورو ۱۰۰۰ ۱۵ روز کاری ۳/۲۸۰/۰۰۰ ۲/۷۴۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۳/۴۲۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد) new  دورو ۵۰۰ ۱۰ روز کاری ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰
 بزرگ (بنتیس)  دورو  ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۳/۴۲۰/۰۰۰
مربع ۵٫۵*۵٫۵ دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۲۲۰/۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۲۸۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
 بزرگ (دورگرد)  دورو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۲/۳۸۰/۰۰۰
 مربع (دورگرد) ۵٫۹*۵٫۶ دورو ۱۰۰۰ ۲۵ روز کاری ۲/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۷۹۰/۰۰۰
لیبل (برچسب) یو وی (ویزیتی)  یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۷۰/۰۰۰ ۸۰۵/۰۰۰
فیلتردار (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۷۰/۰۰۰ ۸۰۵/۰۰۰
سلفون براق (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۸۰/۰۰۰ ۸۱۵/۰۰۰
سلفون مات (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۰۲۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
سلفون مات طلاکوب (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۱/۶۲۰/۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰
سی دی یکرو ۱۰۰۰ ۱۲ روز کاری ۶/۸۵۰/۰۰۰ ۵/۷۱۰/۰۰۰
متالایز (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۳۰ روز کاری ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۴۰/۰۰۰
شیشه ای (ویزیتی) یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری
قالب دلخواه لمینیت براق (۷*۹٫۶) دو رو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۸۰/۰۰۰
لیبل یو وی ویزیتی یکرو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۴۱۰/۰۰۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰
سلفون مات ویزیتی دو رو ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
آهنربایی ۶*۹ یکرو ۱۰۰۰ ۲۰ روز کاری ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۶۸۰/۰۰۰
ابعاد فایل: ویزیتی (۴٫۸*۸٫۵) / بزرگ (۶*۹) / مربع (۵٫۶*۵٫۹) / دایره (۵٫۵*۵٫۵) / لیبل سی دی (۱۳*۱۳) ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

 

کارت ویزیت فوری [دیجیتال]
مدیا ابعاد فایل یک رو / دو رو تعداد مدت تحویل قیمت همکار  (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 لمینیت براق

(فوری)

ویزیتی (دورگرد) یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
  بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۷۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۵۰۰/۰۰۰ ۴۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۵۰/۰۰۰ ۵۹۰/۰۰۰
لمینیت مات

(فوری) 

ویزیتی (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
بزرگ (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
بزرگ (بنتیس)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۸۵۰/۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۹۹۰/۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
مربع (دورگرد)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۶۳۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۷۸۰/۰۰۰ ۶۷۰/۰۰۰
گلاسه

(فوری) 

ویزیتی (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۰۰/۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف)  یک رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۸۰/۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰
 دو رو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۴۶۰/۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰
لیبل (برچسب)(فوری)  ویزیتی (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۲۷۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
بزرگ (دورصاف) یکرو ۱۰۰ ۳ ساعت کاری ۳۵۰/۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰

 

بروشور ۳ لَت (تا خورده)
مدیا ابعاد فایل یکرو / دورو تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۳۵ گرم A3  دو رو ۱۰۰۰ ۵ روز کاری ۱۵/۴۵۰/۰۰۰ ۱۲/۸۸۰/۰۰۰
A4 ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰
A3 ۲۰۰۰ ۲۵/۶۲۰/۰۰۰ ۲۱/۳۵۰/۰۰۰
A4 ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ ۱۰/۷۹۰/۰۰۰
ابعاد فایل: (A3(29*40) A4(29*20      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

پاکت نامه و سی دی – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد CD ملخی A5 A4 A3 مدت تحویل
همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال) همکار (ريال) خرید آنلاین (ريال)
  تحریر ۸۰ گرم  ۱۰۰۰ ۴/۰۲۰/۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۷۳۰/۰۰۰ ۴/۰۳۰/۰۰۰ ۹/۴۳۰/۰۰۰ ۷/۸۶۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۶/۷۳۰/۰۰۰ ۵/۶۱۰/۰۰۰ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۶/۵۹۰/۰۰۰ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ ۱۲/۷۷۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۵۰۰۰ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۴/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۰۹۰/۰۰۰ ۵/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۸۷۰/۰۰۰ ۱۱/۴۵۰/۰۰۰ ۹/۵۴۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۱۰ روزکاری
 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۵/۷۶۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۷۴۰/۰۰۰ ۱۵/۹۴۰/۰۰۰ ۱۳/۲۸۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
 ۲۰۰۰ ۱۲/۵۳۰/۰۰۰ ۱۰/۴۴۰/۰۰۰ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸/۳۵۰/۰۰۰ ۲۳/۶۲۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴/۱۵۰/۰۰۰ ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵۴/۲۰۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ ۶/۷۶۰/۰۰۰ ۵/۶۴۰/۰۰۰ ۸/۰۶۰/۰۰۰ ۶/۷۲۰/۰۰۰ ۱۵/۸۴۰/۰۰۰ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
ابعاد فایل: (A3(67*47.5) A4(48*34.5) A5(34.5*24.5) malakhi(26*23      ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ست اداری اختصاصی – چهار رنگ
عنوان سربرگ A6 سربرگ A5 سربرگ A4 پاکت ملخی پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 ست اداری ۱ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری
ست اداری ۲ ۲۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری
ست اداری ۳ ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۱۰ روز کاری

 

تراکت – چهار رنگ
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 B6 B5 B4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۷۳۰/۰۰۰ ۶۱۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰ ۲/۴۴۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۹۲۵/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۹۵/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۹۹۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۷۷۰/۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۵۴۰/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰ ۷/۰۸۰/۰۰۰ ۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۱۱۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۲۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۸/۴۴۰/۰۰۰ ۳/۷۲۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۷/۴۴۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۸۸۰/۰۰۰ ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
 تحریر ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۴۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۳۶۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۳۳۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۹۳۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۷۲۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۵۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۷۶۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۲۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۶۲۰/۰۰۰ ۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۲۴۰/۰۰۰ ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ ۱۴/۴۸۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰ ۱/۶۱۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۲۲۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۴۴۰/۰۰۰  ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۸۷۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۴۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰   ۱۰ روزکاری
۵۰۰۰ ۵/۱۵۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۲۰/۰۰۰ ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۴۰/۰۰۰ ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ ۲۶/۰۸۰/۰۰۰  ۱۰ روزکاری
گلاسه ۱۳۵ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۴۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۲۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۰۴۰/۰۰۰ ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۸/۰۸۰/۰۰۰ ۱۲روزکاری
۲۰۰۰ ۲/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۱۲۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۴۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۸/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۹۵۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
۵۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۵۸۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۱۶۰/۰۰۰ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۳۲۰/۰۰۰ ۸/۴۵۰/۰۰۰ ۷/۰۵۰/۰۰۰ ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم یکرو ۲۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۷۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۵۴۰/۰۰۰ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰ ۵/۲۵۰/۰۰۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
گلاسه ۱۷۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۸۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۶۰/۰۰۰ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۲/۳۲۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۴۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۵۹۰/۰۰۰ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ ۱۱/۱۸۰/۰۰۰ ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ ۲۲/۳۶۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
ابعاد فایل: (A4(20*29) A5(20*14.5) A6(14.5*10)  –  B4(34*24) B5(24*17) B6(17*12     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

سربرگ (سایز واقعی)
جنس سفارش تعداد A6 A5 A4 مدت تحویل
همکار آنلاین همکار آنلاین همکار آنلاین
 تحریر ۸۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۹۷۰/۰۰۰ ۸۱۰/۰۰۰ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۸۳۰/۰۰۰ ۳/۱۹۰/۰۰۰ ۱۰ روز کاری
۲۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۲۸۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۵۷۰/۰۰۰ ۶/۱۵۰/۰۰۰ ۵/۱۳۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵/۳۳۰/۰۰۰ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰/۶۵۰/۰۰۰
 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۱۳۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰
۲۰۰۰ ۱/۹۸۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۹۷۰/۰۰۰ ۳/۳۱۰/۰۰۰ ۷/۹۵۰/۰۰۰ ۶/۶۲۰/۰۰۰
۵۰۰۰ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ۳/۰۷۰/۰۰۰ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۱۵۰/۰۰۰ ۱۴/۷۶۰۰/۰۰۰ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۸۷۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰
 تحریر ۱۰۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم یکرو ۱۰۰۰ ۳/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۵/۷۶۰/۰۰۰
 کتان ۱۲۰ گرم دورو ۱۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۷۶۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰
در صورت درخواست مشتری بابت سرچسب مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال برای هر ۱۰۰۰ عدد سربرگ به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
ابعاد فایل: (A4(21*29.7) A5(21*14.8) A6(14.8*10.5     ابعاد به سانتی متر می باشد.

 

ساک خرید ۴ رنگ [محصول جدید]              Shopping Bag
مدیا ابعاد تعداد مدت تحویل قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۱
یک تکه

ارتفاع ۳۸

عرض ۲۴

عطف ۹/۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۲
یک تکه

ارتفاع ۲۶

عرض ۱۶/۵

عطف ۷

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۳
یک تکه

ارتفاع ۲۳

عرض ۲۳

عطف ۹

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۴
یک تکه

ارتفاع ۲۰

عرض ۲۰

عطف ۸

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۵
دو تکه

ارتفاع ۳۵

عرض ۵۰

عطف ۱۵

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۶
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۵

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۷
دو تکه

ارتفاع ۴۵

عرض ۳۰

عطف ۱۲

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۸
دو تکه

ارتفاع ۳۰

عرض ۴۰

عطف ۱۰

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
گلاسه ۱۷۰ گرم با سلفون مات یا براق

کد: ۹
دو تکه

ارتفاع ۲۴

عرض ۳۴

عطف ۱۱

۱۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۲۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
۵۰۰۰ ۱۰ تا ۱۲ روز کاری Call
در فرمهای دو تکه اگر روی کار با پشت کار متفاوت باشد مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه میگردد (بجر کد ۹)
برای یووی موضعی مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ريال بابت فیلم یووی و به ازای فرم های ۱۰۰۰ عددی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ عددی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ عددی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مجموع قیمت اضافه می گردد.
جهت دریافت قالب طراحی در تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۶۰ پیام بدهید.

 

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

مواد اولیه چاپ

.: لیست قیمت مواد اولیه چاپ :.

رول های پلاتر
نوع وزن عرض متراژ قیمت همکار (ريال)  قیمت خرید آنلاین (ريال)
کــتد ۱۸۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد ۱۴۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد نواجت ۱۶۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
کــتد نواجت ۱۲۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
چک پلات ۸۰ گرم ۱۰۶ سانت ۴۵ متر ۹۸۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۴۵ متر ۸۸۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
سـِنتِتیک ۱۵۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
بک لایت ۱۲۵ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر Call Call
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر Call Call
فتوبراق ۱۶۵ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰
فتوساتین / پریل ۲۵۰ گرم ۱۰۶ سانت ۳۰ متر ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰
۲۴۰ گرم ۹۱٫۴ سانت ۳۰ متر

 

سازه های نمایشگاهی

.: لیست قیمت سازه های نمایشگاهی :.

سازه های نمایشگاهی
سازه نوع ابعاد / واحد
قیمت همکار (ريال) قیمت خرید آنلاین (ريال)
 پایه استند ثابت/تنظیمی ۹۰*۲۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
۷۰*۱۷۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
رومیزی A4 / A3 ۴۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
رول آپ ثابت – ساده ۸۰*۲۰۰ Call Call
ثابت – کف پهن ۸۰*۲۰۰ Call Call
گردان ۸۰*۴۰۷ Call Call
قاب فنری  لوله شاخه سه متری ۱۷۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
 گوشه و فنر هر عدد ۲۵/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰
لایت باکس  SNP

(مناسب برای آسمان مجازی)

۶۰*۶۰ Call Call
۶۰*۳۰ Call Call
۳۰*۳۰ Call Call
پایه بوم  فلزی Call Call
میزکانتر  تاج دار میز: ۸۷*۲۸۲  /  تاج: ۱۴*۱۰۴ Call Call
 بدون تاج ۸۷*۲۸۲ Call Call
پاپ آپ  خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۲۰۰ Call Call
 خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۳۰۰ Call Call
 خط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۴۰۰ Call Call
 حط کش فلزی / سوئیسی ۳۰۰*۵۰۰ Call Call
گیره  بنر (هولدکس) هر عدد ۵/۰۰۰ ۲/۵۰۰
 فوم برد هر عدد ۱۲/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰
چسب بنر بسته ۵۰ گرمی ۸۵/۰۰۰ ۸۰/۷۵۰
بسته ۷۰ گرمی ۹۰/۲۵۰ ۹۰/۲۵۰

لطفا توجه داشته باشید لیست قیمت ها به صورت روزانه بروزرسانی خواهند شد.

تخفیفات ارائه شده در قیمت خرید آنلاین بر روی فاکتور شما لحاظ خواهند شد.

لایت باکس کریستال

.: لیست قیمت لایت باکس کریستال :.

لایت باکس کریستال
 نوع سازه ابعاد سازه چاپ بک لایت  مدت تحویل
قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت آنلاین (ريال)
لایت باکس کریستال ۴۰*۳۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
 ۴۰*۴۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
 ۶۰*۴۵ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۵۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۶۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۷۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۸۰*۸۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۹۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۷۰*۱۰۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۶۰ Call Call   ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۷۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۲۰*۸۰ Call Call   ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۵۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۸۰*۶۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۷۰*۷۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری
۱۸۰*۸۰ Call Call ۱۰ الی ۱۲ روز کاری

 

طراحی گرافیک

طراحی گرافیک
 عنوان ابعاد زمان تحویل اولیه حداقل قیمت (ریال)
طراحی کارت ویزیت سایز های استاندارد ۲ روز کاری ۴۰۰/۰۰۰
 طراحی بنر سایز دلخواه ۱ روز کاری ۴۰۰/۰۰۰
 طراحی تابلو تبلیغاتی سایز دلخواه ۲ روز کاری ۷۰۰/۰۰۰
طراحی پوستر سایز دلخواه ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
 طراحی آرم و لوگو سایز های استاندارد ۵ الی ۱۰ روز کاری ۳/۰۰۰/۰۰۰
 طراحی آسمان مجازی سایز های استاندارد ۱ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰
طراحی گرافیک وبسایت ثابت – واکنش گرا ۷ الی ۱۰ روز کاری ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
طراحی لیبل سایز دلخواه ۲ روز کاری ۵۰۰/۰۰۰
طراحی کاتالوگ سایز دلخواه ۳ الی ۵ روز کاری ۸۰۰/۰۰۰
طراحی بروشور سایز دلخواه ۳ الی ۵ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
طراحی ست اداری کامل کارت-سربرگ-فاکتور-پاکت نامه و… ۳ الی ۵ روز کاری ۲/۵۰۰/۰۰۰
طراحی بسته بندی سایز دلخواه ۲ الی ۵ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰
طراحی فولدر سایز دلخواه ۲ تا ۴ روز کاری ۱/۰۰۰/۰۰۰
طراحی تراکت سایز های استاندارد ۲ تا ۴ روز کاری ۶۰۰/۰۰۰
طراحی نمای تبلیغاتی ساختمان ۲ تا ۴ روز کاری ۱/۵۰۰/۰۰۰
طراحی سه بعدی دکوراسیون ۴ تا ۶ روز کاری ۴/۰۰۰/۰۰۰