۲۹
اردیبهشت
۱۳۹۷

ساعت کاری فکرفردا در ماه مبارک رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.

ساعت کاری مجموعه فکرفردا در این ماه مبارک ۹ الی ۱۴ – ۱۵ الی ۱۹ می باشد.
التماس دعا

ارسال شده توسط اپراتور سامانه