۲۴
شهریور
۱۳۹۸

راحت تر شماره بگیر…

مجموعه فکرفردا در راستای اهداف بلند مدت خود در زمینه ارائه خدمات مطلوب مشتری، اقدام به راه اندازی خط جدید به شماره
۰۲۵-۳۷۰۳۶
نموده است.
لذا از این پس شما عزیزان میتوانید جهت ارتباط آسانتر با مجموعه فکرفردا با این شماره تماس بگیرید.

راحت تر شماره بگیر…

ارسال شده توسط اپراتور سامانه