۱۶
آذر
۱۳۹۶

افزایش قیمت برخی محصولات

به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت برخی فرمهای عمومی (فقط کارت ویزیت و تراکت) از روز شنبه ۹۶/۹/۱۸ افزایش خواهد داشت.
جهت مشاهده قیمتهای جدید به بخش لیست قیمت مراجعه فرمائید.

ارسال شده توسط اپراتور سامانه